Skolegårdsbruket

Skolegårdsbruket ved Kalnes vgs driver økologisk, og har ca 1450 dekar dyrket mark. Gårdsbruket produserer gras, korn, oljevekster, proteinvekster og litt poteter og grønnsaker til egen gårdsbutikk. Vi ønsker å være en god læringsarena hvor elevene får innblikk i moderne gårdsdrift med fokus på teknologi og presisjonslandbruk!

Skolegårdsbruket produserer 80% av det kua spiser her på gården. Det brukes kun husdyrgjødsel, ingen plantevernmidler, og det er egne krav til dyrehold. Vi har et forsøksfelt på 170 dekar hvor vi driver regenerativt.

I fjøset er det totalt 170 dyr, og av dem er det ca 75 melkekuer. Det har blitt levert økologisk melk i 10 år; 570.000 liter i året. 500.000 liter går til Tine, mens resten går til kalvene. I tillegg leveres ca 8000 kg økologisk storfekjøtt. Det er stort fokus på dyrevelferd, og nytt av året er prosjektet «Ku og kalv sammen».

Skolegårdsbruket har også 28 årspurker, samt frilandsgris til egen gårdsbutikk. I tillegg finnes søyer, høner, og en del andre smådyr. Sauehold og hønsehold er økologisk, og DEBIO-godkjent. Skolegårdsbrukets 11 hester brukes til undervisning, og går på beite hele sommeren.

Kjøtt, skinn og egg produseres og selges i gårdsbutikken. Vi samarbeider blant annet med Forsøksringen, Tine, Bondelaget, NMBU – Veterinærhøgskolen, Østfold Bygdeungdomslag (ØBU), 4H, Bygdekvinnelaget og Borgarsyssel «Barnas gård».