Hele Musikk-Norge ser nå mot Kirkeparken

Grunnen til det er at årets vg1-elever på musikklinja får en enestående mulighet innen faget direksjon og ledelse i alle årene de er elev her.

Musikk er bra for helsa

Det er godt dokumentert at å lage og lytte til musikk er generelt bra for folkehelsa.  Å være med i kor og orkestre skaper også tilhørighet og samhold.

Kor og orkestre trenger dirigenter, men Musikk, dans og dramas avdelingsleder Margrethe Ek sier det er for få som utdanner seg til det i dag. Uten denne verdifulle lederrollen vil det etter hvert bli færre muligheter for alle å kunne delta innen musikk, og det er ikke bærekraftig. 

Det vil musikklinjen på Kirkeparken prøve å gjøre noe med.

En hel skoledag med dirigering

Faget direksjon og ledelse kommer ikke på timeplanen før i Vg3, og alle musikkelever har til nå en fagdag i det i løpet av året. Denne dagen er et samarbeid med Dirigentløftet, som blant annet jobber for å heve nivå og kompetanse og skape samarbeid og muligheter for dirigenter i Norge. Da kommer to dirigentmentorer, blåsekvintett og strykekvintett til skolen og elevene får øve seg på å dirigere dem.

Elev dirigerer en gruppe musikere - Klikk for stort bilde privat

Det er noe helt annet å dirigere profesjonelle musikere som er vant til å spille sammen enn å dirigere sine medelever som har variert erfaring, både innen instrument og samspill. Dirigentløftets erfarne dirigenter vil følge nøye med og hver enkelt elev tips og tilbakemeldinger som de kan ta med seg videre. Elevene setter stor pris på denne dagen, den gir viktig inspirasjon og viser muligheter de ikke nødvendigvis visste om fra før.

Som en tidligere elev sa

Som musiker har man et ansvar for å bidra og mene noe om musikk. Derfor er direksjon nøkkelen til en god musiker. Ikke bare utvikler det deg som musikalsk leder, men det gir deg også en sterkere emosjonell tilknytning til musikk og dypere kunnskap de ulike elementene i musikken. Som dirigent må alle detaljer med. Man må mene noe om musikken. Både på det emosjonelle plan og det teoretiske. 

En slik dag koster selvfølgelig en del, derfor har dette til nå bare vært en mulighet for Vg3-elevene. For mange av dem blir det dessverre med denne ene gangen, og selv om elevene setter stor pris på fagdagen greier den ikke tilstrekkelig nok å få tent elevene til å søke videre på direksjonsstudie. Fagleder Margrethe Ek skrev derfor en solid søknad begrunnet i både folkehelse og bærekraft til Sparebankstiftelsen DNB.

Eneste skole i landet med dette tilbudet

Gleden er derfor stor over å kunne meddele at stiftelsen har gitt 300 000 til musikklinjen til et pilotprosjekt. Prosjektet gir åretes vg1-elever mulighet til å få en fagdag i direksjon hvert semester fram til 2026. Målet er å se om slike fagdager jevnlig gjennom et helt skoleløp får flere til å ville utdanne seg til dirigenter. 

Her kan du lese hva Sparebankstiftelsen DNB selv skriver på sine hjemmesider om pilotprosjektet.

Vi er nå den eneste skolen i Norge som kan gi denne muligheten til våre musikkelever og vi vet at mange i Musikk-Norge nå vil følge spent med. Og hvem vet; kanskje vil vi få en  ny toppdirigent fra Moss.

Vi er som sagt veldig glade over dette og takknemlige overfor Sparebankstiftelsen DNB som har gitt oss muligheten til å tilby våre elever dette.

Gruppebilde av elever, lærere, musikerer og dirgentmentorer - Klikk for stort bilde privat