Miljøterapeut

Miljøterapeuten er en del av det sosialfaglige tilbudet skolen har, og jobber med både forebyggende og aktive tiltak.

Tiltakene kan være knyttet til enkeltelever, grupper, klasser eller hele skolen. Miljøterapeuten samarbeider med alle aktører på skolen. I tillegg jobber han med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Miljøterapeuten er en av skolens to folkehelsekoordinatorer, og jobber aktivt med helsefremmende tiltak på skolen. Helsefremmende tiltak er et av skolens hovedsatsingsområder, i tillegg til vurdering og elevmedvirkning.

Områder miljøterapeuten jobber med:

 • Helsefremmende skole
 • Samarbeid med elevtjenesten
 • MOT-coach – mot.no
 • Kirkeparken som nærmiljøarena
 • Samarbeid med forebyggende politi
 • Fadderordning
 • Elevråd
 • Skolemiljøutvalg
 • Tilstede i fellesarealer i pauser og studietimer
 • Russekontakt - Samarbeid med russen
 • "Verdensdagen for psykisk helse" - verdensdagen.no

Sted

D-335 (ved David Vogts sal i 3. etg.).

Telefon:  907 60 053

Epost: jornb@viken.no

Se også