IKT-tips til slutten av skoleåret

Finn ut hvordan du kan ta med deg skolearbeidet ditt eller innhold fra Outlook.

Laste ned filer og mapper fra OneDrive

Hvis du har skolerelaterte filer og mapper lagret i OneDrive, må disse lastes ned fra OneDrive og overføres til andre medier før du slutter på skolen, eller før Viken-kontoen din avsluttes. Du kan overføre til for eksempel minnepenn, ekstern harddisk eller skybaserte lagringstjenester.

Slik gjør du:

 1. Logg på Office 365-portalen med din skolekonto (brukernavn@viken.no) og følg instruksjonene på skjermen.
 2. Åpne OneDrive. Merk de filene og mappene du ønsker å laste ned. Velg Last ned.
 3. Velg Lagre som. Deretter velger du minnepennen, den eksterne harddisken eller den skybaserte lagringstjenesten som ZIP-filen med skolearbeidet skal lagres på.

Tips: Opprett en mappe og flytt filer og mapper du ønsker å laste ned. Merk deretter mappen og last ned.

Lage PDF-fil av OneNote-notatblokker

Dersom du ønsker å ta vare på innholdet i dine egne notatblokker eller lærernes klassenotatblokker, kan du lagre innholdet i egne PDF-filer.

Slik gjør du:

 1. Åpne notatblokkene i OneNote.
 2. Velg Innstillinger og merSkriv ut. Deretter velger du skriver Microsoft Print to PDF, sider Gjeldende notatblokk Skriv ut.
 3. Velg minnepennen, den eksterne harddisken eller den skybaserte lagringstjenesten PDF-filen med skolearbeidet skal lagres på.

Merk: Bruker du OneNote åpner du notatblokken, velger Fil > Eksporter > eksporter Notatblokk > formatet PDF (*.pdf) > Eksporter. Deretter velger du minnepennen, den eksterne harddisken eller en skybasert lagringstjeneste som PDF-filen med skolearbeidet skal lagres på.

Viktig for Mac-brukere: Denne funksjonen fungerer ikke på Mac, men du kan kopiere innholdet til en privat notatblokk.

Ta med deg e-post, kontakter og kalender

Dersom du vil ha med deg alle e-postmeldinger, kontakter og kalenderoppføringer fra Outlook, kan du lagre (eksportere) dette til en Outlook-datafil. Denne datafilen kan du senere laste inn (importere) til din egen Outlook.

Slik gjør du:

 1. Åpne Outlook.
 2. Øverst på Outlook-båndet velger du Fil > Åpne og eksporter > Importer/eksporter.
 3. Velg Eksporter til en fil, klikk på Neste.
 4. Velg Outlook-datafil (PST), klikk på Neste.
 5. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere. Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.
 6. Klikk på Bla gjennom for å velge minnepennen, den eksterne harddisken eller den skybaserte lagringstjenesten Outlook-datafil (PST) skal lagres på. Skriv inn et filnavn, og velg OK, deretter Fullfør.
 7. Velg om du vil beskytte Outlook-datafil (PST) filen med et valgfritt passord, klikk på OK.

Laste opp lokale filer eller mapper til OneDrive

Du bør laste opp skolerelaterte filer og mapper i OneDrive for å sikre tilgang også neste skoleår.

Slik gjør du:

 1. Logg på Office 365 med din skolekonto.
 2. Åpne OneDrive > Last opp.
 3. Velg Filer eller Mappe.
 4. Merk filer eller mappen du vil laste opp.
  Hold Ctrl-tasten nede for å merke flere enkeltfiler, eller Shift-tasten for å merke alle filer mellom den første filen du merker og den siste. Du kan bare laste opp én mappe om gangen.
 5. Velg Åpne eller Last opp.

Husk: Private filer og dokumenter som ikke er relatert til skolearbeid må av kapasitetshensyn overføres til andre medier, for eksempel minnepenn, ekstern harddisk eller en skybasert lagringstjeneste.

Kopiere innhold fra klassenotatblokker til egne notatblokker

Dersom du ønsker å ta vare på innhold i lærernes klassenotatblokker, må du kopiere dette over i egne OneNote-notatblokker før du slutter på skolen, eller Viken-kontoen din avsluttes.

Slik gjør du:

 1. Åpne notatblokkene i OneNote.
 2. Velg notatblokken i listen du ønsker å kopiere fra i listen.
 3. Høyreklikk på siden eller inndelingen du ønsker å kopiere, deretter klikk på Flytt/kopier.
 4. Velg plassering, klikk deretter på Kopier.
  Velg notatblokken du ønsker å kopiere innholdet til.
 5. Gjenta punkt 2 og 4 til innholdet er kopiert.

Tips: Merk siden eller inndelingen, høyreklikk og velg Flytt/kopier. Hold Ctrl-tasten nede for å merke flere sider.