Kjære Kirkeparken-elev!

Hjertelig velkommen til et nytt skoleår til både nye og "gamle" elever. I elevinfo-heftet som dere får utlevert ved skolestart vil du kunne lese mye forskjellig informasjon om skolen, om rettigheter og plikter du som elev må forholde deg til, hvilke forventninger vi har til deg og om hvilke forventninger du kan ha til skolen, skoleåret, lærerne, elevtjenesten og ledelsen.

Her på Kirkeparken vil du ha muligheten til å utvikle deg både faglig og sosialt i fellesskap med flotte med-elever og ivrige voksne. Vi vil veldig gjerne at du deltar og gjør deg til en del av skolens fellesskap. Ta aktivt del i elevmiljøet, engasjer og fordyp deg i læringsarbeidet som foregår i og på tvers av fagene og spill en positiv rolle til dine med-elevers liv.

For alle elever vil et nytt skoleår bety oppstart i nye fag og nye arbeidsmåter man aktivt må forholde seg til. Vi vet at alle elever har stor påvirkningskraft på egne læreprosesser ved å interessere seg og engasjere seg i innholdet i fagene. Vi vil oppfordre deg til å lage gode strukturerer og rutiner for skolearbeidet. Det er ikke alltid like lett å velge fag og læringsarbeid fremfor andre distraksjoner, men vi vet at hvis du tvinger deg selv litt, legger bort noen distraksjoner, så har motivasjon og indre drivkraft en tendens til å dukke opp etter hvert som man fordyper seg i ulike tema og fag.

Nå i oppstarten er det en god idé å lage seg noen mål for skoleåret og videregående opplæring. Ikke nødvendigvis med tanke på karakterer og sluttresultat, men om hvordan du ønsker å jobbe, hvor mye tid du skal sette av, hvordan du kan sørge for tilstrekkelig søvn og trening og hvordan du ønsker å fremstå i møte med med-elever, lærere og andre du møter på din vei i skolehverdagen.

Alle vi som jobber ved Kirkeparken kommer til jobb hver dag med den samme målsettingen; å sørge for best mulig undervisning og opplæring for deg som elev. Vi har høye forventninger til deg og vi ber deg om å sette av tid, innsats og vilje til skolearbeidet, så vil resultatene følge.

Jeg ønsker dere alle et morsomt og lærerikt år. Behandle hverandre godt, og så smiler vi og hilser på hverandre når vi møtes i gangene :)

 

Med vennlig hilsen

Kjetil Langø

Rektor