Referat fra møtet for foresatte til elever i Vg3 12. september 2023

Plan for møtet

 • Praktisk informasjon
 • Nærvær
 • Karrierelæring – siste skoleår
 • Om avgangsmarkering og foresattes rolle
 • Informasjon fra politiet

Elevinfo-heftet 2023-2024

Heftet ble utdelt til samtlige elever ved skolestart. Det inneholder praktisk informasjon om skolehverdagen, forventninger, støttetilbud, plikter og rettigheter.

Bruk gjerne tid på heftet, det inneholder masse nyttig informasjon.

Hvordan går det?

Spør ungdommen!

Økende grad av selvstendiggjøring

 • Fra fylte 15 år har eleven selvråderett i spørsmål om utdanningsvalg og valg i tilknytning til utdanning
 • Fra fylte 18 år er eleven juridisk sett myndig
 • Du har forsørgerplikt gjennom videregående opplæring
 • Bidra til ungdommens selvstendiggjøring gjennom tillit og ansvar
 • Eleven har mulighet til å gi samtykkeerklæring til utvidet samarbeid mellom skole og hjem etter fylte 18 år

Mestring av skolearbeidet

 • Bidra til å kommunisere høye, positive forventninger
 • Fokuser på hva ungdommen gjør, tid, innsats og vilje
 • Ha mindre fokus på iboende egenskaper som forklaring på prestasjoner
 • Bygg opp og vær med på å feire de gode mestringsopplevelsene

Tilstedeværelse på skolen

 • Elevene skal møte presist og delta aktivt i opplæringen
 • Elevene må gi beskjed til kontaktlærer og faglærer dersom de ikke kan komme på skolen
 • Elevene må selv skaffe seg informasjon om arbeid som foregår og lekser som er gitt hvis de må være borte

Leksekafé

Leksekafé er et tilbud til alle elever onsdager klokken 13.50 til 15.30. Der kan elevene få hjelp av lærere med lekser i fellesfag og realfag, men man kan selvfølgelig jobbe med lekser i andre fag også.

Karrierelæring siste skoleår

Våre karriereveiledere følger våre elever i løpet av hele studietiden på Kirkeparken og har ulike aktiviteter i løpet av årene.

Aktiviteter i Vg3

 • Informasjonsrunde i VG3
 • Frist privatisteksamen 15.september
 • Utdanning i Verden 16.oktober
 • Universitetsturneen 25.januar
 • Åpen dag 7.mars

Hvordan kan du hjelpe ungdommen din med å orientere seg og planlegge tiden etter videregående?

Her er noen lenker som kan inspirere og hjelpe deg til å gi god støtte til ungdommen, den første gir deg noen tips og råd i rollen som forelder og veileder:

Foreldre som veiledere | Utdanning.no

Noen ungdommer synes det er vanskelig å se for seg hvilken utdanning de skal søke seg til, og utsetter derfor å undersøke. For de som er «blanke» eller som synes det er vanskelig å komme i gang kan denne lenken hjelpe: Jeg aner ikke hva jeg vil studere | Karriereveiledning.no

Om ungdommen din synes det er vrient å sette ord på egenskaper, interesser, verdier og lignende, kan det være en god start å begynne med en test, der målet ikke nødvendigvis er å komme frem til et svar, men å bidra til at ungdommen begynner å sette ord på ting det er nyttig å vurdere før retningsvalget: Utdanningstesten | STEM Utdanning Husk bare på at tester ikke gir fasitsvar, men bidrar til refleksjon.

For de som er godt i gang med å undersøke utdanninger eller yrker, men trenger litt struktur: Sammenlign utdanninger og yrker | utdanning.no

Når mulige planer har begynt å peke seg ut, vil det være nyttig å lese mer om selve utdanningen ungdommen søker seg til, og særlig studieplan/studiets oppbygning, samt opptakskrav er viktig informasjon å vurdere i valgprosessen videre. Da kan dere finne mer informasjon på de enkelte studiestedenes utdanningsbeskrivelse.

Oppsøk gjerne karriereveileder med små og store spørsmål😊

Inkluderende avgangsmarkering

Mange bruker så mye tid på planlegging og gjennomføring av feiringen, gjennom årene på videregående skole, at det går utover skolen og karakterene. Det er også så mye rusbruk at feiringen ikke har plass til meg som har valgt å ikke bruke rusmidler.

Jeg vil gjøre det bra på skolen og feire med vennene mine, men må velge skolegang eller feiring.

Det burde være en selvfølge å feire- ikke et dilemma.

Jente 17 år

Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg aldri valgt å feire på denne måten.

Russepresident 2022

Eksempler på alternative opplegg

 • Troms og Finnmark har flyttet feiringen til juni
 • Halden har russekro og gratis aktiviteter og mat gjennom samarbeid mellom avgangselever, kommune og næringsliv
 • Asker har klassefest før hvert arrangement
 • Nesbru har like gensere for avgangskullet og avgangsstyret (istedenfor russestyre)

Før avgangsmarkeringen 2024

 • Det er tydelig at det utvidete skolesamfunnet har kjent sin besøkelsestid – og tusen takk for det!
 • Skolene i Moss – Malakoff og Kirkeparken, tar en mer aktiv rolle i rekrutteringen av russens egne tillitsvalgte
 • Kommunen har etablert et prosjekt for en mer inkluderende avgangsmarkering – langsiktig og kortsiktig
 • Foredrag ved forrige års tillitsvalgte til avgangskullet i Halden (kvalitetssikret)
 • "Krefter" i kommunen som ønsker å bidra – vi setter russens egne tillitsvalgte i kontakt med disse
 • ​​​​​Rekker vi å flytte feiringen til etter eksamen?

Russeforeldre på Facebook

Det er en egen Facebook-gruppe for foresatte til russekull på 20-tallet. Den heter "Russeforeldre på 2020-tallet"

Skolens kontaktinformasjon

Vi sender også ut enkelte meldinger og brev på SMS og Digipost.

Artikkelliste