Skolens verdier

På Kirkeparken mener vi det er viktig med likeverd, inkludering og omsorg. Derfor er disse tre ordene noe mer enn ord hos oss. De er kjerneverdiene våre. Men vi hadde ikke vært en skole om ikke vi satte oss høye mål for læring og utvikling. Derfor er resultatbevissthet en fjerde kjerneverdi hos oss.

En gjeng elever i skolegården - Klikk for stort bilde Helge Eek

Det at disse begrepene er våre kjerneverdier betyr ikke bare at vi setter dem høyt. Det betyr at vi setter dem aller høyest - som noe som skal lede oss i hverdagen, noe som skal gi oss retning når vi støter på ukjente problemer og ikke vet helt hvor vi skal gå. Hver dag opplever elever og ansatte utfordringer som kan løses på ulike vis. Men hvilket av valgene våre uttrykker likeverdet? Omsorgen? Inkluderingen? Hvis vi ser det, så ser vi også hva vi bør gjøre.

Vi er rundt tusen mennesker her på Kirkeparken. Det betyr tusen ulike sett av personlige verdier også. Slik må det være, og det er bra. Men skal vi ha et fellesskap, så må vi også ha noe felles. Det betyr at vi velger noen verdier vi kan enes om.

  • Vi anerkjenner hverandre som likeverdige mennesker uten hensyn til bakgrunn, kjønn, alder, erfaring, roller og forutsetninger.
  • Vi tar imot nye elever og ansatte ved å inkludere dem i det gode fellesskapet.
  • Vi tar vare på hverandre og viser omsorg i hverdagen.

Slik skaper vi et miljø for gode prestasjoner.

En verdibasert undervisning tar alt dette opp i seg, og målet er en bedre skole. Verdiene våre former språket, og språket preger miljøet. Vi minner hverandre om verdiene våre, og de forplikter oss når vi tar valg.

Læring, trygghet og trivsel i sentrum

Ved vår skole er alle likeverdige. Vi har plikt til å vise hverandre respekt. Vi vil at den enkelte elev skal få utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger til beste for seg selv og fellesskapet. Vi skal være en inkluderende skole med eleven i fokus. Skolen skal være preget av trygghet, arbeidsglede og utfordring for elever og ansatte. Hos oss tolereres ikke mobbing, og vi skal motarbeide misbruk, vold, rasisme og diskriminering.