Miljøfyrtårn

Skolen vår er miljøsertifisert etter sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Piktogram av et fyrtårn som lyser på et tre - Klikk for stort bildeLogo til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Virksomheten oppfyller følgende kriteriesett:

 • 0 Felles kriterier
 • 0 L Leietaker
 • 49b Videregående skole / folkehøgskole
 • 77 Kantine

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med de nevnte kriterier. Virksomheten kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Sertifiseringen er utført av Michael Arthur Malling Sertifisør, på vegne av Oslo kommune.

Kontrollert av Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ja

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Vi setter miljø høyt på dagsorden og jobber målretta med: 

 • kildesortere avfall
 • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
 • prioritere økologiske varer og kortreist mat..
 • redusere energiforbruket
 • legge til rette for bruk av kollektiv og sykkel. 
 • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
 • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Ved å implementere miljøkravene i den daglige driften og tilpasse det slik at det blir en naturlig del av hverdagen til både ansatte og elever, ønsker vi å oppnå i høyere grad en bevisstgjøring i det vi gjør hver dag.

Miljøfyrtårnordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

På grunn av at rapporten for tiden ikke oppfyller kravene i tilgjengelighetserklæringen for nettsider er rapporten dessverre ikke lenger publisert her. Ved spørsmål eller ønske om å få tilsendt rapporten, ta kontakt med Ann Skogum Jorås.