Tilrettelagt opplæring

Vårt primære mål ved Kirkeparken videregående skole er å hjelpe deg å fatte et godt valg ut fra interesser og evner. Utover dette er vi levende opptatt av å skape trivsel i alle ledd av skoleopplevelsen, slik at tiden på Kirkeparken videregående skole blir noe du kan se tilbake på med både glede og stolthet.

Om tilrettelagt opplæringsløp

 • Yrkesfag som gir grunnkompetanse
 • Grunnkompetanse = 2+2 løp og kompetanseprøve
 • Elevene går 2 år på skole med 35 timer per uke
 • Elevene går 2 år i lære i en tilrettelagt bedrift før avleggelse av kompetanseprøve
 • Tilbys søkere med fortrinn/individuelle behandling
 • Fristen for å søke skoleplass er 1.februar

Ansatte ved tilrettelagt opplæring har en bred tverrfaglig kompetanse. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, vernepleiere, spesialpedagoger og yrkesfaglærer.

Organisering

Felles for alle utdanningsprogram ved tilrettelagt opplæring er at vi benytter ungdomsbedrift som metode og legger vekt på mye praktisk arbeid i skolehverdagen.

Vi har fokus på ferdigheter som elevene kan nyttiggjøre seg av for å få en mest mulig selvstendig hverdag. Utvikling gjennom livsmestring er sentralt i spesialundervisningen.

På tilrettelagt opplæring har vi en kombinasjon av fellesundervisning, mindre grupper og individuelt arbeid.

Vi vektlegger kommunikasjon, samarbeidskompetanse og elevmedvirkning i undervisningen.

Som elev har du følgende fag

 • Samfunnsorientering
 • Egenomsorg
 • Praktisk matematikk
 • Arbeidsfag
 • Kroppsøving/friskliv
 • Programfag knyttet til valgt utdanningsprogram.

Opplæringen er leksefri.

Vi tilbyr ulike utdanningsprogram

 • Forsterket avdeling. Her er det søkere fra Restaurant- og matfag og Service og samferdsel.
 • Salg, service og reiseliv – tilrettelagt. Ofte kalt SSR – tilrettelagt. Her er det søkere fra Salg, service og reiseliv.
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon – tilrettelagt. Ofte kalt ITM – tilrettelagt. Her er det søkere fra Informasjonsteknologi og medieproduksjon.
 • Restaurant og matfag – tilrettelagt. Ofte kalt RM – tilrettelagt. Her er det søkere fra restaurant og matfag.

Forsterket avdeling

Forsterket avdeling er en noe skjermet avdeling for elever som har behov for tett oppfølging, veiledning og bistand. Her går elever med ulike diagnoser og utviklingshemminger.

Tilbudet til denne elevgruppen fokuserer på arbeidslivstrening, ferdigheter knyttet til fremtidig boligsituasjon og et mest mulig selvstendig voksenliv.

Det gis ikke tilbud om SFO.

Som elev lærer du om

 • Sosial kompetanse
 • Egenomsorg/ ADL (aktiviteter i dagliglivet)
 • Ungdomsbedrift med fokus på bærekraftighet
 • Arbeidstrening
 • Norsk/samfunnsorientering
 • Friskliv

Salg, service og reiseliv – tilrettelagt

Dette er et utdanningsprogram for elever som er interessert i Salg og service -faget. De får trening i kundebehandling og hvordan yte god service i salgssituasjoner.

Programfaget gir elevene god trening i å arbeide praktisk og de får tett oppfølging og veiledning.

Folkehelse og livsmestring er en viktig del av opplæringen. Vi er opptatt av at elevene i best mulig grad er klare for voksenlivet etter to års opplæring hos oss.

Som elev lærer du om

 • Kundebehandling og salg
 • Administrasjon og digitale verktøy
 • Økonomisk og bærekraftig drift
 • Entreprenørskap
 • Sikkerhetstiltak
 • Yrkesfaglig fordyping, ofte kalt YFF

Informasjonsteknologi og medieproduksjon - tilrettelagt

Dette er et utdanningsprogram for elever som er interesserte i informasjonsteknologi og medieproduksjon. Vi jobber praktisk med digital profilering og markedsføring av ungdomsbedrift.

Elevene får tett oppfølging og veiledning.

Folkehelse og livsmestring er en viktig del av opplæringen. Vi ønsker at elevene skal oppleve mestring gjennom arbeid, og har fokus på voksenlivet.

Som elev lærer du om

 • Hvordan man lager plakater, annonser, hefter, nettside og video
 • Office-programmer og hvordan de kan brukes daglig- og arbeidslivet
 • Internett og hvordan det blir brukt til kommunikasjon og markedsføring
 • Nettvett og sosiale medier
 • Praktiske IT-oppgaver

Restaurant og matfag – tilrettelagt

Restaurant- og matfag er et utdanningsprogram som skal gi elevene fagkompetanse og arbeidskompetanse gjennom praktisk arbeid på storkjøkken.

Elevene får tilbud om programfaget i ordinær klasse på storkjøkken med oppfølging etter behov.

Fellesfagene foregår i liten gruppe ved tilrettelagt opplæring.

Som elev lærer du om

 • Forberedelse til praktisk matlaging på storkjøkken
 • Ulike produksjonsmetoder, mattrygghet og hygiene
 • Salg av varer og tjenester i tråd med de behovene kundene har
 • Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Velkommen til hospitering

Ta kontakt så avtaler vi tid for et besøk hos oss.