Aktuelt

Håp i plast- fra problem til løsning

Torsdag 15. oktober ble utstillingen "Håp i plast - fra problem til løsning" offisielt åpnet med «brask og bram» for VIP, presse og STU-elever. Utstillingen er et produkt av et langvarig forskningsprosjekt for elevene i 1STZ, med fokus på bærekraft og innovasjon.

Forsker på hjernen

Elevene ved Forskerlinja har jobbet med et prosjekt hvor de utforsker hjernen og hvilke faktorer som påvirker hvordan vi lærer. I dag har elevene ved Forskerlinja hatt besøk av fire studenter som går på studieprogrammet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.  

Håp i plast

På Frederik II vil vi gi elevene våre relevante læringsopplevelser. I klassen Bærekraft og innovasjon betyr dette blant annet at vi ta undervisningen ut av klasserommet og inn i lokalmiljøet. Håpets katedral og Norsk Senter for Sirkulærøkonomi er to av samarbeidspartnerne våre, og klassen jobber tett med dem i prosjektet «Håp i plast».