Aktuelt

Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Alle trinn på Frederik II vgs. gjennomfører undersøkelsen.

Skolevalget 2023

Her er resultatet for skolevalget på Frederik II 2023. 

Opprett en digital postkasse

Brev fra skolen og fylkeskommunen kommer raskere frem hvis du har en digital postkasse.

Last ned bizzyappen

Bizzyappen er skapt spesielt for deg som er ung og sulten på spennende og nye opplevelser i Viken.

Oppfordring om vaksinering av ungdom med risiko for alvorlig forløp av influensa

Alle barn/ungdom som er i det som kalles «risikogrupper for alvorlig forløp av influensa» kan få tilbud om vaksine. De vanligste sykdomsgruppene som omfattes er astma, epilepsi og diabetes, men også noen flere.

Frederik II på Skole i verden-konferanse

Elever og lærere ved Frederik II presenterte sine prosjekter på konferansen "Skole i verden", arrangert av Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo.  

Skolens arbeid for et godt skolemiljø

ALLE HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ «Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som fremjar helse, trivsel og læring».  Paragraf 9A-1 i Oppleringslova

MIT på Frederik II skoleåret 2022-23

Tirsdag 23. august hadde vi besøk av MITs programdirektør for Skandinavia, Madeline Smith, som presenterte planene for samarbeid mellom verdens fremste teknologiuniversitet i Boston, USA, og Frederik II videregående skole.         

Frederik-elever på oppdrag for Etat Aktive Liv

Tirsdag den 7. juni var elever fra 1STB og 1STC invitert til frokostmøte i regi av Aktive Fredrikstad. Her skulle de presentere resultatene fra en undersøkelse de har jobbet med som kartlegger hva ungdom trenger for å bli mer aktive.      

Frederik II og MIT representert på konferansen Læring på digitale flater 2022

Som første norske videregående skole har Frederik II et pågående samarbeid med Massachusetts Institute of Technology (MIT) , et av verdens verdens ledende universitet innen ingeniørfag. Maria Hurrød, fagleder for realfag, deltok tidligere i år på den digitale konferansen Læring på digitale flater 2022 for å fortelle om nettopp dette samarbeidet.