Aktuelt

Stenger skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Det er gjort nye funn av asbest i skolebygg Christianslund som er en del Frederik II-videregående skole i Fredrikstad. Fageksperter har også vurdert at det trengs ytterligere sikringsarbeid på løse utvendige betongplater. Østfold fylkeskommune har derfor besluttet å fortsatt holde hele området stengt en tid framover. Det jobbes nå for å finne alternative lokaler for de rundt 500 elevene som blir berørt. 

Funn av asbest på avdeling Christianslund

Skolen har blitt informert om funn av asbest enkelte steder på avdeling Christianslund. Det er ingen grunn for ansatte og elever å være redd eller bekymret basert på den informasjonen vi har mottatt.

Bli med å markere årets varmeste dag!

Torsdag 23. november arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet med et mål: Spre glede!

Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Alle trinn på Frederik II vgs. gjennomfører undersøkelsen.

Skolevalget 2023

Her er resultatet for skolevalget på Frederik II 2023. 

Opprett en digital postkasse

Brev fra skolen og fylkeskommunen kommer raskere frem hvis du har en digital postkasse.

Oppfordring om vaksinering av ungdom med risiko for alvorlig forløp av influensa

Alle barn/ungdom som er i det som kalles «risikogrupper for alvorlig forløp av influensa» kan få tilbud om vaksine. De vanligste sykdomsgruppene som omfattes er astma, epilepsi og diabetes, men også noen flere.

Frederik II på Skole i verden-konferanse

Elever og lærere ved Frederik II presenterte sine prosjekter på konferansen "Skole i verden", arrangert av Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo.  

Skolens arbeid for et godt skolemiljø

ALLE HAR RETT TIL ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ «Alle elever i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø, som fremjar helse, trivsel og læring».  Paragraf 9A-1 i Oppleringslova

MIT på Frederik II skoleåret 2022-23

Tirsdag 23. august hadde vi besøk av MITs programdirektør for Skandinavia, Madeline Smith, som presenterte planene for samarbeid mellom verdens fremste teknologiuniversitet i Boston, USA, og Frederik II videregående skole.