Aktuelt

Frederik II: Gjenåpner deler av Christianslund, noen bygg stenges permanent

Enkelte bygg ved Christianslund gjenåpnes for elever og ansatte i uke 10. Samtidig forblir store deler av bygningsmassen stengt permanent. Elever og ansatte som berøres tilbys undervisning i sentrumsnære erstatningslokaler fram til sommeren. Det rettes nå full oppmerksomhet mot gode og permanente løsninger for skolesituasjonen i Fredrikstad. 

Vaksinering mot hjernehinnebetennelse for vg2-elever

Nå er det igjen tid for vaksinering mot hjernehinnebetennelse for vg2-elevene. 

Trenger mer tid til å kvalitetssikre Frederik II, avdeling Christianslund

Det trengs noe mer tid til ekstra ekstern kvalitetssikring av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Dette gjør at ingen bygg kan åpnes i uke 9. 

Busser til skolen

Du kan enkelt sjekke om det går buss til skolen ved å gå inn på nettsiden til Østfold kollektivtrafikk.

Mindre mobbing på Frederik II

Med kake og gode ord fra rektor har de ansatte denne uken fått feire resultatene fra Elevundersøkelsen 2023. Tallene viser at elevene ved Frederik II oppgir en betydelig lavere andel av mobbing på skolen, sammenlignet med nasjonale resultater, og lavere andel enn de andre skolene i Østfold. 

Elevrådet på Frederik II

Elevrådet har hatt seminar og nytt elevrådsstyre er valgt  

Informasjon til foresatte

Om klasserom og lokasjoner

Utsetter åpning av skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Gjenåpningen av skolebygg Christianslund, som er en del Frederik II videregående skole i Fredrikstad, utsettes. Det tas sikte på gjenåpning i uke 9. Årsaken til utsettelsen er nye asbestfunn og at sikringsarbeidet av løse utvendige betongplater har blitt mer omfattende enn først antatt. I tillegg vurderes det for krevende å åpne kun enkelte bygg trinnvis, slik som opprinnelig planlagt, når det er anleggsarbeid på stedet. 

Åpen skole på Frederik II, onsdag 17. januar

Vi har gleden av å invitere foresatte og 10. klasse-elever til åpen skole på Frederik II vgs. onsdag 17. januar kl.18:00-20:00 på avd. Frydenberg, i 1. etasje.

Stenger skolebygg ved Frederik II, avdeling Christianslund

Det er gjort nye funn av asbest i skolebygg Christianslund som er en del Frederik II-videregående skole i Fredrikstad. Fageksperter har også vurdert at det trengs ytterligere sikringsarbeid på løse utvendige betongplater. Østfold fylkeskommune har derfor besluttet å fortsatt holde hele området stengt en tid framover. Det jobbes nå for å finne alternative lokaler for de rundt 500 elevene som blir berørt.