Kjøp vår nye lærebok: Jord i god hevd

Boken jord i god hevd, skrevet av Kari Moen og Gunnar Line er til salgs på Kalnes vgs. Boken koster 200kr pluss frakt.
Bakgrunnen for denne publikasjonen er prosjektarbeid med jordliv og jord-helse over en rekke år på Kalnes videregående skole.

Prosjektarbeidet er velvillig støttet økonomisk av Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Østfold/ Viken Fylkeskommune samt Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige.

Se et utdrag fra boken Jord i god hevd (PDF, 4 MB)