Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

  • rektor
  • utdanningsleder
  • representanter fra elevene
  • representanter fra de ansatte

Skoleutvalg

Skoletvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I fylkeskommunen er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget. 

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg (SMU). Skoletvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak. Se også opplæringsloven kapittel 9a

Utvalget har møte to til tre ganger i året.

Medlemmer i skoleutvalget

Medlemmer i skolemiljøutvalget
Medlemmer Funksjon
Tormod Korpås Rektor, fylkesrepresentant
Atle Vidar Hansen Utdanningsleder
Gro Heie Engelbrecht Rådgiver, ansattrepresentant
Marius Sæthre Elev
Emely Høili Elev
Elizabeth Nathalie S. Sneve Elev
Marthe Degnes Elev

Plan for skoleutvalgets møter

  1. 29.09.2023 Kl. 12.00 til 13.00
  2. 15.11.2023 Kl. 12.00 til 13.00
  3. 31.01.2024 Kl. 12.00 til 13.00
  4. 13.03.2024 Kl. 12.00 til 13.00
  5. 22.04.2024 Kl. 12.00 til 13.00

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer