Tilpasset opplæring

Skolearbeid - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0  

På Kalnes jobber vi for at alle elever skal føle seg inkludert, og ivaretatt. Skolefellesskapet vårt er mangfoldig, med alle våre utdanningsprogram og en stor spesialpedagogisk seksjon.

Alle elever skal lære i et inkluderende fellesskap og ha nytte av opplæringen som gis.

Elevenes opplæringstilbud skal være preget av både variasjon og stabilitet.

Elevenes erfaringer, kompetanse og potensial skal bli tatt i bruk og utfordret i klasserommet, og de skal gis muligheter for å lykkes.

Det elevene møter i skolen, skal ha relevans for deres nåtid og framtid.

Det som foregår skal skje på en måte som gjør at elevene kan verdsette seg selv, og oppleve å bli verdsatt av skolen og av medelever.

Elevene skal erfare at de ulike delene av opplæringen har sammenheng med hverandre.

Elevene skal medvirke i planlegging, gjennomføring og vurdering av skolearbeidet.