45 000 elever i Viken kan delta i skolevalget

Hvordan holde styr på taletrengte politikere? Hvilke hersketeknikker tas egentlig i bruk? Hvordan stille gode nok spørsmål? Vikens elever har forberedt seg godt til årets skolevalg.  

En gruppe elever står på rekke og smiler inne i et skolebygg.  - Klikk for stort bildeSpente debattledere før skoledebatten startet. Fra venstre Lars Rasmus Fløtra (lærer), Ebba Skirstad (18), Agnes Hjort Pettersen (18), Sara Syrrist (18), Katinka Kildahl Lauritsen (18), Iman Rahmatali Solberg Khawaja (18), Ali Hassan Ahmed (18) og Trym Mathisen Guldvog (17). Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune

Det er god morgenstemning i Fugleberget på Kirkeparken videregående skole. Skolens samlingssted er i ferd med å fylles med en pulje elever som skal se den første av i alt tre skoledebatter som gjennomføres på skolen denne onsdagen. 

Skoledebatter er for mange elever livets første møte med demokratiet.

– Skolevalg, skoledebatter og valgtorg skal gi opplevelsen av å være aktiv medborger i et demokrati, og gi dem en praktisk innføring i demokratigrunnlaget, sier Kristin Pihlstrøm, ansvarlig for gjennomføring av skolevalg i Viken fylkeskommune.

Ungdommen styrer

En gruppe ungdommer på rekke inne i et skolebygg. Alle holder partiets logo opp foran seg - Klikk for stort bildeDebattantene fra ungdomspartiene som deltok i debatten. Sosialistisk ungdom sin representant var ikke til stede da bildet ble tatt. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune

Men det er ikke alle i rommet som har like lave skuldre.

Ungdomspolitikere fra de ni største partiene ved forrige stortingsvalg i ferd med å innta podiet.

Noen av dem snakker og spøker med hverandre, mens andre leser dypt konsentrert på notater. Snart er det de som spiller hovedrollen, men de har ikke regien.  Det er nemlig ikke bare ungdom som debatterer, det er elever fra skolen som styrer debatten.

På Kirkeparken er det en gruppe på seks elever som leder hver sin debatt i tospann. Før den første debatten er de spent, men også trygge på at de har forberedt seg godt. 

– Jeg kjenner på både spenning og nervøsitet, men vi har jobbet godt med dette og forberedt oss. Jeg liker politikk, og dette er gøy å være med på, sier debattleder Ali Hassan Ahmed (18).

– Jeg begynner å bli spent. Vi så på Glemmen sin debatt i går og fikk en følelse med hvordan det var. Det hjalp veldig på nervene, fortsetter debattleder Katinka Kildahl Lauritsen (18).

Forberedelsene startet i mai

Ung kvinne i lyse klær tester mikrofon inne i skolebygg.  - Klikk for stort bildeAgnes Hjort Pettersen gjør seg klar til å lede den første debatten. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

Forberedelsene til rollen som debattleder startet allerede i mai i år. Da gjennomførte fylkeskommunen debattskolering for alle videregående skoler i Viken, der elever som skal være debattledere og i debatt-team deltok.

– Det var spennende å delta på debattskoleringen. Vi lærte om hersketeknikker og å styre en debatt. Vi lærte mye vi kommer til å få bruk for i dag, sier debattleder Iman Rahmatali Solberg Khawaja (18). 

– Vi har både mål og ønske om mer elevmedvirkning i skolen. Å lede disse debattene er elevmedvirkning i praksis, men det er tøft å stå foran så mange elever og styre en debatt. Derfor er det viktig at vi også bidrar til å gjøre elevene trygge i rollen som debattledere, sier Pihlstrøm. 

Viktig å få frem poengene

Elevene tar ansvaret som debattledere på alvor. Sara Syrrist (18) og Benedicte Andersen (17), som leder den andre debatten, er tydelige på hva som er viktig for dem før de går løs på oppgaven. 

– Dette er manges første valg, og da er det viktig at vi faktisk får frem hva de ulike partiene mener, sier Sara. 

– Utfordringen er å stille konkrete nok spørsmål, utdyper Benedicte.

Skolepolitikk, fattigdom og legalisering av narkotika på agendaen

Ungdom med partilogoer foran seg sitter langs et bord. Flere har hånden i været. I bakgrunnen kan man se publikum - Klikk for stort bildeUngdomspolitikerne deltok ivrig i debatten. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

Så er det i gang. Debattlederne ønsker velkommen, før hver av ungdomspolitikerne får to minutter hver til å fortelle om hvorfor man skal stemme på akkurat deres parti.

Sekretariatet har valgt ut hvilken rekkefølge debattantene skal snakke i, basert på loddtrekning.

Alle debattantene holder gode og engasjerende innlegg om temaer som treffer elevene godt. Samtlige får rungende applaus fra salen.  Deretter er det klart for debatt. Elevene på Kirkeparken har valgt skolepolitikk, fattigdom og sosiale ulikheter og legalisering av narkotika som hovedtema for debattene på Kirkeparken i dag.

– Temaer som fraværsgrense, gratis skolemat, kollektivtilbud, klima/miljø og psykisk helse har vært oppe til debatt på mange av skolene i Viken. Det er tydelig at dette er temaer som engasjerer ungdommen, sier Pihlstrøm.

Fraværsgrensen engasjerer 

Det er høy temperatur i debattene, og det var ikke tvil om at de unge politikerne er sterkt uenige om enkelte temaer, som for eksempel fraværsgrensen.

– Vi må inspirere folk til å komme på skolen fremfor å piske dem, sier Rød ungdoms representant under debatten.  

– Det er viktig å stille krav som ligner på det vi møter senere i livet, men fraværsgrensen er for streng i de små fagene, følger representanten fra KRFU opp med.

– Å lære er jo egentlig det morsomste i verden. Da må vi se på grunnen til at folk ikke vil lære, kvitterer Rød ungdoms representant. Til tross for mye temperatur i debattene, blir de styrt stødig av debattlederne, som passer på at tidsskjemaer blir holdt og talelister fulgt.

Får stille spørsmål

To unge kvinner leder debatt. Debattanter rekker opp hånden i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeSpørsmålene fra salen ble stilt direkte til ett parti. Debattlederne var strenge på at det kun var partiet spørsmålet var rettet til som fikk svare. Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

I tillegg til å stemme over hovedtemaene for debatten, har elevene på Kirkeparken også mulighet til å stille spørsmål direkte til de ulike partiene underveis.

Elevene lurer blant annet på hvor penger til ulike tiltak skulle tas fra og hva som skal være alternativet dersom eksamen avskaffes. Også her spiller debattlederne en viktig rolle.

– To debattledere går rundt i salen og samler inn spørsmål. Vi moderer de spørsmålene som kommer inn, og passer blant annet på at det ikke kommer spørsmål som allerede er besvart i debatten, forteller debattleder Trym Mathisen Guldsvog (17).

Fornøyd med gjennomføringen

Debatten avsluttes med at alle de unge politikerne får holde et sluttinnlegg på ett minutt, der de får snakke om det som er aller viktigst for dem. Flertallet holder en klassisk tale, mens debattanten fra Senterpartiet avslutter med et egenkomponert stev om sine visjoner for nye Østfold. 

Så er det slutt, og skuldrene senker seg hos både debattanter og debattledere. Ungdomspolitikere som var rykende uenige for bare noen minutter siden, forlater salen sammen og gir hverandre klapp på skulderen for vel gjennomført skoledebatt.  

Debattlederne er fornøyde med gjennomføringen, selv om de syns at det var vanskelig å styre tiden. 

– Jeg syns det gikk bra og debattantene var kjempeflinke. Selvfølgelig hadde vi litt for lite tid, men jeg tror sidene og partiene fikk frem synet sitt, sier Trym. 

– Det er vanskelig å stoppe spennende debatter på grunn av tid. Det er tydelig at politikerne er engasjerte, og at de brenner for det de snakker om, sier Benedicte.

Stolt lærer

Lars Rasmus Fløtra er lærer i politikk og menneskerettigheter ved Kirkeparken videregående skole. Han har ansvaret for debattlederne gjennom skolevalget. 

– Jeg er så stolt! For det første har debattlederne gjort en god jobb, og ledet debatten stødig foran et fullt Fugleberg. For det andre har debattantene fulgt reglene og klart å skille mellom temperatur og ufinheter. Dette har vært en glimrende dag for opplæringen i demokrati og medborgerskap, sier han.  Dette er debattleder Sara enig i.  

– Denne debatten viser at det er mulig å engasjere seg selv om man er ung, og at man kan ha en påvirkning på kommunen man bor i, avslutter hun. 

Les mer: 

To om skoledebatten

Albert Aliu Jacobsen (17)

Portrettbilde av Albert Aliu Jacobsen - Klikk for stort bildeAlbert Aliu Jacobsen Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune

– Det ble litt uoversiktlig, for de byttet litt fort på temaene.

– Jeg klarte å forstå hva de ulike politiske partiene står for selv om jeg ikke er enig med dem, men jeg skulle ønske at de diskuterte mer om temaer jeg er opptatt av, som skatt. 

Vilde Martine Martinsen (16) 

Portrett av Vilde Martine Martinsen  - Klikk for stort bildeVilde Martine Martinsen Katrine Hunstad, Viken fylkeskommune.

– Dette var bra og spennende. Jeg følte at jeg fikk mer inntrykk av de ulike partiene og bedre oversikt.

– Det var interessant å se en debatt, som vi vanligvis bare ser på TV, i virkeligheten, og å se unge diskutere. Det er jo vi som skal ta over en gang, og da er det viktig at vi slipper til. 

Fakta om skolevalget i Viken

  • Skolevalget er en del av skolens oppdrag for å fremme demokrati og medborgerskap, og oppfyller kompetansemål i læreplanen. 
  • Gjennom skolevalget får elevene mulighet til å delta i politiske diskusjoner, få kunnskap om politiske retninger og selv avgi stemme i skolevalget. 
  • Så mye som mulig av gjennomføringen skal være elevstyrt.
  • Fylkeskommunen (skoleeier) skal sørge for gode demokratiske prosesser når skolene gjennomfører debatter og valgtorg lokalt. Viken fylkeskommune bistår blant annet med opplæring i debattledelse, koordinering av debattdeltagere og koordinerer regler, retningslinjer og tema for debattene mellom skole og politikere. 
  • Ytringsfriheten og retten til et trygt og godt skolemiljø skal gjelde ved gjennomføring av all aktivitet i forbindelse med skolevalgene. 
  • Alle partier som stiller til valg med liste i den aktuelle fylkeskommunen, kan også delta på valgtorg. Valgtorgene arrangeres i forbindelse med skoledebatten, og er en fin mulighet for elevene til å komme i dialog med politikerne og stille spørsmål nettopp de er opptatt av.