Et av vårens vakreste eventyr

Tradisjonen tro var det fredag 15. mars igjen duket for “møte i Sikkerhetsrådet” i regi av FN-sambandet og med elever fra politikk og menneskerettigheter-klassene på Kirkeparken og Frederik II som delegater.

Dette er noe skolene har gjort i mange år, og det er i følge lærerne et av vårens vakreste eventyr. Med representant fra FN-sambandet som veileder, møteleder og “president” for rådet fikk elevene i rollespill lære hvordan et møte i det ekte Sikkerhetsrådet kan være.

På forhånd har elevene fått vite agenda for møtet og bakgrunnen for hvorfor det ble valgt. I år, som i fjor, var det situasjonen i Mali som var aktuelt. Elevene fikk på forhånd tildelt hvilke land de skulle representere og alle land som sitter i nåværende sikkerhetsråd blir representert, pluss Mali.  Å argumentere troverdige og overbevisende for hvilke tiltak som bør settes i gang og hvorfor, var nok mer utfordrende for representantene for enkelte land enn andre.

Dette er en dag elevene setter stor pris på, ikke bare fordi den er annerledes enn tradisjonell undervisning i klasserom. Som en av dem sa etterpå

Dette var en annerledes og lærerik dag! Jeg har lært masse, både om internasjonal politikk og Mali