Første dag i musikklinjas pilotprosjekt

I dag er første fagdag i pilotprosjektet direksjon og ledelse for musikkelevene i vg1. Dette er en dag både elever og lærere har sett frem imot lenge.

8 profesjonelle sangere, blant annet fra Det norske solistkor, og 2 dirigentmentorer fra Dirigentløftet har viet dagen til dette, noe elevene både syns er kjempespennende, inspirerende, men også litt skummelt. Som en av elevene sa: "De er jo vant med et helt annet nivå enn det vi er på".  Å få dirigere profesjonelle som er vant med det og synger etter det dirigenten gjør er noe helt annet enn å dirigere sine medelever. Men både elevene, lærerne, solistene og dirigentmentorene er strålende fornøyd med dagen og elevene syns det er svært lærerikt. De får unik og verdifull erfaring og en-til-en-veiledning på sin dirigering. Vi gleder oss til å følge dette pilotprosjektet videre og ønsker å takke Sparebankstiftelsen DnB og Dirigentløftet for at de har gjort dette mulig.