Fra møtet om fagvalg for elever i Vg1 studiespesialiserende

Under følger en oppsummering av informasjonen som ble gitt på møtet for foresatte 16. januar 2024.

Kort oppsummering

 • Følgende fag er avsluttende (standpunkt) i Vg1: matematikk, engelsk, naturfag, samfunnskunnskap og geografi. Elevene vil få standpunktkarakter som blir stående på vitnemålet.  
 • Elevene skal nå bestemme seg for hvilken type matematikk og hvilke programfag de ønsker for neste skoleår. Når det gjelder matematikk kan de mellom fellesfaget matematikk 2P eller programfag matematikk S1 samfunnsfaglig matematikk eller R1 realfagsmatematikk. 
 • I tillegg til matematikk skal elevene velge tre programfag for neste skoleår.

To hovedområder på studiespesialiserende programområde 

 • Realfag 
 • Språk, samfunnsfag og økonomi 

Elevene kan velge fag fra begge programområder, men det er viktig at elevene vet at de må fortsette med minimum to av programfagene de har valgt i Vg2 også i Vg3.  Dette kalles fordypningsfag i Vg3, begge fordypningsfagene må tilhører samme programområde. 

Med forbehold om elevgrunnlag tilbyr vi følgende fag innenfor hvert programområde

Realfag

Programfag innen realfag skoleåret 2024/2025
Programfag på Vg2 Fordypning på Vg3
Matematikk S1 Matematikk S2*
Matematikk R1 Matematikk R2*
Kjemi 1 Kjemi 2*
Fysikk 1 Fysikk 2*
Biologi 1 Biologi 1
Teknologi og forskningslære 1 Teknologi og forskningslære 2
Informasjonsteknologi

Språk, samfunnsfag og økonomi 

Programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi skoleåret 2024/2025
Programfag på Vg2 Fordypning påVg3
Historie og filosofi 1 Historie og filosofi 2*
Økonomistyring Økonomi og ledelse
Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2*
Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter
Rettslære 1 Rettslære 2
Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2*
Psykologi 1 Psykologi 2
Engelsk 1 Engelsk 2*
Matematikk R1 og S1 Matematikk R2* og S2*

*En stjerne ved faget betyr at faget bygger på tilsvarende kurs i Vg2. 

Vi tilbyr også noen valgfrie programfag fra idrett og kunst, design og arkitektur. Elever fra idrett og kunst, design og arkitektur får førsteprioritet på disse, men ved ledige plasser kan elever fra studiespesialiserende programområde få tilbud. Vi gjøre oppmerksom på at disse fagene ikke regnes som fordypningsfag innfor realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.  

Grunnlag for valg 

Når elevene selv har mulighet til å velge fag er følgende viktig 

 • Mestring 
 • Interesse 
 • Fremtidsplaner 

Ressurser for å innhente informasjon

Hvordan bidra i valgprosesser for ungdom: Tips til foreldre og foresatte 

Om innhold programfag: vilbli.no

Om valg av utdanning/karriere, spesielle opptakskrav og opptakskoder: utdanning.no

Kunnskapsdepartementet jobber fortiden med en ny modell for opptak til høyskoler og det er endringer underveis, men vi vet foreløpig ikke når de inntreffer. Ordningen med tilleggspoeng er også oppe til vurdering. Opplysningene nedenfor om førstegangsvitnemål er dagens regler og kan endre seg i nær fremtid.  

Førstegangsvitnemål 

Per i dag får elever som fullfører og består alle fag innenfor normal tid, førstegangsvitnemål. Her finnes det noen unntak i forhold til «normal tid», se forskrift til opplæringsloven §3-40.

Søkere med førstegangsvitnemål konkurrere i egen kvote, 50% av studieplassene ved offentlige høyskoler er per i dag er avsatt til elever med førstegangsvitnemål. Elevene kan søke i denne kvoten når der er 21 år eller yngre i opptaksåret. 

Privatisteksamen og førstegangsvitnemål 

 • Det er mulig å forbedre karakterer i fag, gjennom å avlegge privatisteksamen mens du er elev i videregående skole.
 • Elevene som stryker/får karakteren, får tilbud om privatisteksamen på høsten.
 • Elever som får karakteren ikke vurdert må betale for ny privatisteksamen på høsten.
 • Hvis eleven skal ha førstegangsvitnemål, så kan man kun forbedre fag mens man er elev. De kan ikke bytte ut fag tatt som elev med fag tatt som privatist. Her er det ett unntak: Det er lov å bytte ut 1T med 1P. 

Mer informasjon om førstegangsvitnemål