Kirkeparken hjelper småfuglene i sentrum

2BIO og 1KDA har hatt fugler og fuglekasser som prosjekt i vår.

Til sammen har de laget og hengt opp 16 fuglekasser rundt omkring i sentrum. Dette skjer i samarbeid med Moss kommune og målet er å se om slike tiltak er med på å styrke fuglelivet i sentrum. Til høsten skal elevene igjen ut for å se om noen fugler har brukt kassene i løpet av våren og sommeren.

Noen har reagert på at fuglekassene er hengt for lavt med tanke på katter og andre dyr. Til det svarer lærer at det dessverre ikke er andre dyr som vil være fuglenes største trussel i så måte, men heller folk som ikke lar kassene være fred. Vi oppfordrer herved alle til å ikke forstyrre fuglekasser!

Fire elever henger opp en fuglekasse i et tre - Klikk for stort bilde Kirkeparken vgs