Velkommen til inntaksprøve for Musikk, dans og drama Vg1

Til deg som har satt Musikk, dans og drama (MDD) Vg1 på Kirkeparken som førstevalget ditt i vigo.no!

Du er invitert til å delta på inntaksprøve på skolen.

en gruppe elever danser fritt. En elev tar splitthopp. - Klikk for stort bildeElever på musikk, dans og drama (illustrasjonsbilde) Dag Clausen

Når og hvor?

 • Onsdag 24. april klokken 08.30 (Musikk)
 • Torsdag 25. april klokken 08.30 (Dans)
 • Du møter opp i Kammersalen på Kirkeparken videregående skole

Om inntaksprøven til danselinja

 • Det blir en felles klasse i klassisk, jazz og moderne teknikk i dansesalen
 • Du skal vise en solo på maks 2 minutter i valgfri teknikk. Vis fram dine styrker
 • Samtale med én og én søker. Vi vil høre deg prate litt, si ditt fulle navn, hvor du kommer fra, hvor lenge du har danset og motivasjon for å søke danselinja

Om inntaksprøven til musikklinja

 • Vi starter med en felles økt på klasserom. Det blir test i musikkteori, noter og rytme
 • Instrumentutøving, én og én i kammersalen. Du må ha med eget instrument. Piano og gitarforsterker finnes.
 • Spill et stykke/syng en sang på ditt fordypningsinstrument som viser dine styrker
 • Spill/syng et eller flere bruksinstrument. Det er positivt å vise flere instrumenter hvis du behersker det
 • En liten gehørtest. Her skal du imitere en liten melodi og en rytme
 • Samtale med én og én søker. Fortell hvor du kommer fra og din musikalske bakgrunn. Hvor lenge har du spilt, hvilken lærer, hva kan du om noter og musikkteori? Hva er din motivasjon til å søke musikklinja?

Hvem kan delta på inntaksprøve?

Alle søkere som har Musikk, dans og drama Vg1 på Kirkeparken som førstevalget sitt i vigo.no kan delta på inntaksprøve på Kirkeparken.

Hvordan melder man seg på inntaksprøve?

Fagleder Margrethe Ek kontakter alle søkere som har Musikk, dans og drama som førstevalg. 

Hvorfor bør du delta på inntaksprøve?

Du kan få verdfulle tilleggspoeng ved å delta inntaksprøve. Det er viktig å presisere at inntaksprøven er frivillig og vil ikke på noen måte trekke karakterene ned.

Du kan selv velge om du vil ta en inntaksprøve eller bare konkurrere med karakterer fra ungdomsskolen.

Det er til opplysning totalt 30 plasser på MDD på Kirkeparken. 15 plasser er til musikkelever og 15 plasser er til danseelever.

Hvor mange tilleggspoeng kan du få?

Poengskalaen som benyttes på inntaksprøven er 1, 7, 15 og 25.

Inntakskontoret legger poengene fra inntaksprøven til karakterpoengene fra ungdomsskolen. Karakterpoeng = karaktertall ganger 10.

Eksempel

En søker har 4,5 i snitt. Dette ganges med 10, altså er poengsummen 45.

 • Om søkeren deltar på inntaksprøve og oppnår 7 poeng, vil han få en total poengsum på 52 i MDD-inntaket (45 + 7 = 52)
 • Hvis samme søker med 4,5 i snitt får 15 poeng på inntaksprøven, vil han få 60 poeng i MDD-inntaket (45 + 15 = 60)
 • Får søkeren 25 poeng på inntaksprøven, vil han få en poengsum på 70 i MDD-inntaket (45 + 25 = 70)​