Glad for at Østfoldrådet etablereres på nytt

Østfold-samfunnet samler seg for å kjempe for særlige viktige saker for fylket. 25. april ble nye Østfoldrådet etablert.

Sindre Martinsen-Evje smiler - Klikk for stort bildeVIL SAMLE ØSTFOLD: Fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje mener opprettelsen av Østfoldrådet kan bli svært viktig. Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

– Dette er virkelig bra, og veldig viktig. Skal vi i Østfold få gjennomslag, er vi nødt til å stå sammen. Et samlet østfoldråd vil også gi mer tyngde, kraft og volum i kampen om å bli hørt nasjonalt, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

25. april vedtok fylkestinget enstemmig å etablere nye Østfoldrådet. Det skjer fire år etter at rådet ble avviklet i overgangen til Viken fylkeskommune.  

Østfoldrådet skal være et koordineringsorgan for påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter i saker som er særlig viktige for Østfold-samfunnet.  

Ønsker et offensivt råd

I rådet vil det sitte representanter fra Østfold fylkeskommune, samtlige ordførere i Østfolds kommuner, stortingsrepresentanter fra Østfold, NKO Viken Oslos regiondirektør, LO Østfolds regiondirektør, rektor ved Høgskolen i Østfold, samt KS Vikens regiondirektør.  

Kommunedirektørene og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviteres til å følge møtene. Andre relevante samfunnsaktører inviteres ved behov.

Thor Hals står bak en talerstol - Klikk for stort bildePOSITIV: Thor Hals (H). Hallvard Mørk Tvete, Østfold fylkeskommune

I fylkestingets behandling av saken fremmet Høyre et tilleggsforlag om at møtene skal være åpne, og møtedokumentene offentlige. Dette fikk tilslutning fra et samlet fylkesting. 

– Hvis vi klarer å skape et framoverlent, dynamisk og offensivt råd med en klar agenda for Østfold, så er dette positivt, sier opposisjonsleder i fylkestinget, Thor Hals (H).

Fire møter i året 

Hvilke saker som skal prioriteres, og hvordan arbeidet skal organiseres, er det Østfoldrådet selv som skal bestemme i sitt første møte. Dette vil trolig finne sted før sommeren, og bli et av fire årlige møter. Østfold fylkeskommune ivaretar ledelse og sekretariatsansvar for rådet.

Østfoldrådet ble opprettet første gang i 2003. I 2016 vedtok fylkestinget endringer i funksjon og sammensetning, etter opprettelsen av partnerskapet Næringsriket Østfold.