Fylkesordfører

  • Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen i fylkeskommunen
  • Hvem som blir fylkesordfører for Østfold avgjøres etter valget 11. september
Til toppen