Fakta og tall om Østfold

Kart over Østfold med inndeling av kommuner - Klikk for stort bilde

​​​

Folketall og bosetning

 • Østfold har 309 161 innbyggere, det vil si 6 prosent av landets befolkning (Per 01.05.2023)
 • Østfold har 12 kommuner.
 • I folketall er Fredrikstad kommune den største med 84 444 innbyggere, og Aremark den minste med 1 329 innbyggere.
Fem største kommuner i Østfold med folketall
Nummer Kommune Administrasjonssenter Folketall
1 Fredrikstad Fredrikstad 84 444
2 Sarpsborg Sarpsborg 59 038
3 Moss Moss 51 240
4 Indre Østfold Askim 46 382
5 Halden Halden 31 730

Areal og geografi

 • Areal: 4 181 km2 med ferskvann og øyer
 • Samlet kystlinje: 382 km
 • Jordbruk: 18 prosent av det totale landarealet, mot 3,5 prosent i hele landet.
 • Skogsareal: 54 prosent, mot 37,4 prosent i hele landet.
 • Høyeste fjell: Høyeste topp er Viktjernhøgda i Trøgstad, Indre Østfold, 331 meter over havet.

Østfold fylkeskommune

 • Fylkeskommunen eier 11 videregående skoler,  1 folkehøyskole, 1 skole som gir opplæring til barn og unge på barneverns- og helseinstitusjoner, samt en konsolidert fagskole. 
 • Det er 9 500 elever i videregående opplæring, og over 2 600 lærlinger.
 • Det er 1 700 kilometer med fylkesvei i Østfold.
 • Østfold kollektivselskap er eid av fylkeskommunen.
 • Fylkeskommunen har ansvar for seks offentlige tannklinikker.

Oversikt over kommuner