Oppgaver som løses i felleskap mellom Østfold, Buskerud og Akershus

Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner samarbeider om ulike tjenester.

De tre fylkeskommunene har et forpliktende samarbeid på følgende områder:

IKT: FRID IKS

 • Leverer IKT- og digitaliseringstjenester til sine eiere Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune
 • Organisert som et interkommunalt selskap (IKS)
 • Forretningsadresse og administrativ tilknytning til Østfold fylkeskommune
 • Fakturainformasjon for FRID IKS
 • Les mer om FRID IKS. (Fylkeskommunenes Ressurs for It og Digitalisering)

Fylkesrevisjonen for Akershus og Østfold

 • Fylkesrevisjonen er revisor for Akershus og Østfold fylkeskommuner
 • Organisert som et fylkeskommunalt oppgavefellesskap med hovedkontor i fylkeshuset i Sarpsborg og avdelingskontor på Galleriet i Oslo
 • Østfold er kontorfylke
 • Les mer fylkesrevisjonen for Akershus og Østfold

Kontrollutvalgssekretariatet for Akershus og Østfold

Tannhelsetjenestens kompetansesenter ØST

Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap - ANSKA KO

Fylkesbiblioteket i Akershus, Buskerud og Østfold 

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold

Fagskolen i Viken

Analyse i Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap (Analyse ABØ)

Fylkestinget vedtok 19.06.24 at Østfold fylkeskommune vil tre ut av dette oppgavefelleskapet 01.01.2025.

 Vei- og geofag i Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefellesskap

Fylkestinget vedtok 19.06.24 at Østfold fylkeskommune vil tre ut av dette oppgavefelleskapet 01.01.2025.

Renholdsforvaltning- og utvikling i Akershus, Buskerud og Østfold kommunalt oppgavefelleskap (RENKO)

Fylkestinget vedtok 19.06.24 at Østfold fylkeskommune vil tre ut av dette oppgavefelleskapet 01.01.2025.

Forvaltningen av fartøyvern

 • Forvalter tilskuddsmidler fra Riksantikvaren, behandler søknader om vernestatus og søknader om utførsel av fartøy eldre enn 50 år.
 • Organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid. I tillegg til Akershus, Østfold og Buskerud er også Oslo del av samarbeidet. 
 • Akershus fylkeskommune er kontorfylke med ansvar for administrative støttefunksjoner
 • Akershus, Østfold og Buskerud samarbeider også om fylkeskommunal finansiering av det regionale fartøyvernsenterert på Isegran i Fredrikstad. Her inngår ikke Oslo.
 • Les mer om fartøyvern

Tilskuddsforvaltningen av teknisk, industrielle kulturminner

 • Tilskuddsforvaltning for å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner for å bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskapning.
 • Organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid for Akershus, Østfold og Buskerud.
 • Akershus fylkeskommune er kontorfylke og med ansvar for administrative støttefunksjoner.

Hva er et kontorfylke?

Medarbeidere i oppgavefelleskapet er ansatt i den fylkeskommunen som er kontorfylke, og får sine fylkeskommunale fellestjenestene fra den fylkeskommunen.

Fakturaer til oppgavefelleskapet sendes via kontorfylket.

Representanskap

Kommunale oppgavefellesskap har et representantskap som er øverste organ for å ivareta eierskapet. Fylkestingene i Buskerud og Østfold og fylkesrådet i Akershus har valgt medlemmer og varaer til de ulike representantskapene. 

Møteplan for disse representantskapene finner du i Einnsyn for aktuelle kontorfylke: