Administrativ ledelse

Øverste administrative leder

Solveig Helene Olsen er ansatt som fylkeskommunedirektør i nye Østfold fylkeskommune.

Hun vil være ansatt som prosjektleder frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkeskommunedirektør fra 1. januar 2024.

Avdelingsdirektører

  • Avdelingsdirektør for Finans og organisasjon, Ann Cathrin Guldberg
  • Avdelingsdirektør for Kultur, næring og klima, Anne Katrine Wold
  • Avdelingsdirektør for Opplæring og kompetanse, Brynjard Rønningen
  • Avdelingsdirektør for Samferdsel og mobilitet, Håkon Bjarne Johnsen
  • Avdelingsdirektør for Samfunn, plan og tannhelse, Espen Nedland Hansen
  • Stabs- og kommunikasjonsdirektør Tone Stenbek