Sikkerhet og beredskap

Østfold fylkeskommune skal på en helhetlig og systematisk måte ivareta sikkerhets- og beredskapsansvaret i organisasjonen. 

Kontaktinformasjon

For henvendelser som gjelder Østfold fylkeskommunes arbeid med sikkerhet og beredskap, ta kontakt med beredskapsleder eller ansvarlig for mediehenvendelser.

For generelle henvendelser

E-post: beredskap@ofk.no

For kontakt med beredskapsleder

Beredskapsleder Linda Renate Steinsland Lobo 
E-post: lindalo@ofk.no
Telefon: 41 32 10 23

For mediehenvendelser

Pressevakt

E-post: presse@ofk.no
Telefon: 48 82 28 20

Stabs- og kommunikasjonsdirektør Tone Stenbek