Politisk møtekalender

Møtekalender våren 2024

Møtekalender våren 2024
Folkevalgte organer Januar Februar Mars April Mai Juni
Folkevalgtprogram fylkestinget 8. og 9.    20.      
Folkevalgtprogram fylkesutvalget  10.   7.   23.  
Saksfordelingsmøte 17.   22.   23.  
Valgutvalget  25.          
Fylkesting​et   15.   25.   19. og 20.
Fylkesutvalget   8. 14. 18. 23. 13.
Partssammensatt utvalg   5.   15.   10.
Hovedutvalg for folkehelse, kultur og inkludering   6.   16.   11.
Hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø   6.   16.   11.
Hovedutvalg for opplæring og næring   7.   17.   12.
Ungdommens fylkesråd 30.   6. (kurs) 9.   4.
Flerkulturelt råd 30.   6. (kurs)  9.   4.
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse 31.   6. (kurs)  10.   5.
Eldrerådet​   1. 6. (kurs)  10.   6.
Yrkesopplæringsnemnda   1.   11.   6.
Klagenemnda 23.     2. 28.  
Trafikksikkerhetsutvalget 23.     2.    
Kontrollutvalget 16.   5.   7. 3.
Valgutvalget 9.

Møtekalender høsten 2024

Møtekalender høsten 2024
Folkevalgte organer August September Oktober November Desember
Folkevalgtprogram fylkestinget 20.     6.  
Folkevalgtprogram fylkesutvalget      31.    
Saksfordelingsmøte 21. 25. 30.    
Valgutvalget           
Fylkesting​et 20. 19. 24.   4. og 5. 
Fylkesutvalget 15. 12. 17. 21. 12.
Partssammensatt utvalg   9. 14. 18.  
Hovedutvalg for folkehelse, kultur og inkludering   10. 15. 19.  
Hovedutvalg for samferdsel, klima og miljø   10. 15. 19.  
Hovedutvalg for opplæring og næring   11. 16. 20.  
Ungdommens fylkesråd   3. 8. 12.  
Flerkulturelt råd   3. 8. 12.  
Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse   4. 9. 13.  
Eldrerådet​   5. 10. 14.  
Yrkesopplæringsnemnda   5. 10. 14.  
Klagenemnda 27.   8. 6.  
Trafikksikkerhetsutvalget 27.        
Kontrollutvalget   17. 29.   3.