Reglementer for folkevalgte

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over relevante reglementer for folkevalgte i Østfold.

Her er forslag til reglement og forskrifter.

Endelig vedtak til reglement og forskrifter gjøres av konstituerende møte i Østfold fylkesting i oktober 2023.