Ungdommens fylkesråd i Østfold

Ungdommens fylkesråd i Østfold skal fremme unges interesser i alle saker som angår ungdom. 

Ungdommens fylkesråd skal bidra til at ungdom blir sikret en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem.  

Rådet tar opp saker av prinsipiell karakter som berører ungdom. Ungdommens fylkesråd er et rådgivende organ for fylkeskommunen..

Møter og saker

Se møtedatoer og sakspapirer for ungdommens fylkesråd

Medlemmer i Ungdommens fylkesråd

Ungdommens fylkesråd består av ni medlemmer.

Nedre aldersgrense for å være medlem er 13 år og man kan ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet. Hvert år er ungdomsrådet ansvarlig for å arrangere Ungdommens fylkesting.

Lukas Hals er leder og Yasmine Ask Geverk er nestleder.

  • Yasmine Ask Geverk, Moss kommune - nestleder
  • Lukas Hals, Sarpsborg kommune - leder
  • Mina Houge, Skiptvet kommune 
  • Hedda Archer, Moss kommune
  • Trym Mathisen Guldvog, Moss kommune
  • Aros Jamal-Salim, Fredrikstad kommune
  • Adrian Ramberg Westgård, Indre Østfold
  • Martine Gurandsrud, Sarpsborg kommune
  • Thobias Wright Ek, Råde kommune

Reglement