Klima og energiplanlegging

Regional plan for klima og energi i Østfold

I fylkesplan for Østfold vedtatt 15. februar 2018 ble det satt ambisiøse mål og strategier for klima og energi: I 2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og industri er ledende i å minimere annen type klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være et lavutslippssamfunn med høyeffektiv energi- og ressursbruk. 

For å nå målet for 2050 skal det settes delmål for 2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal gjelde all transport. I samarbeid med Østfold-kommunene ble det utarbeidet en regional plan for klima og energi. Denne ble vedtatt 28. november 2019.

Regional plan for klima og energi i Østfold 2019–2030 (PDF, 12 MB)