Masseforvaltning

Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør og koordinerer prosesser om masseforvaltning.

Veileder for masseforvaltning

Viken fylkeskommune utarbeidet i 2021 en veileder som skal bidra til økt kompetanse i arbeidet med en langsiktig og helhetlig masseforvaltning.

Her finner du veilederen for masseforvaltning i kommunene