Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken leverer kunst- og kulturopplevelser til alle skoleelever i Østfold.

Elevene møter oss fra 1. klasse på barneskolen og helt til de går ut av videregående skole. Vi kommer til skolen der elevene er, i klasserommet, gymsalen eller annet egnet rom. Noen ganger skjer kunstmøtet på kino, i en teatersal eller på et kulturhus. Elevene møter profesjonelle utøvere gjennom Den kulturelle skolesekken. Det kan være alt fra en forfatter som leser og forteller fra en bok hen har skrevet, en musiker eller et band som spiller konsert, en filmskaper som viser og forteller om en film, eller en dansegruppe som lærer elevene noen «breakmoves».

Variert tilbud for alle

Hvert år setter vi sammen et program med kunst- og kulturopplevelser som skal ut til skolene. Det skal være et variert program som skal dekke kunstsjangrene musikk, film, visuell kunst, litteratur, kulturarv og scenekunst. Det er viktig for oss at tilbudet har en profesjonell kvalitet, og at elevene skal få et likeverdig tilbud uavhengig hvor i fylket elevene bor og går på skole.

Vi har også et eget program tilpasset elever i tilrettelagt opplæring for at elever med ulike funksjonsforutsetninger skal få gode kunst- og kulturopplevelser.

Kulturdråpen tilbyr og tilrettelegger et kulturtilbud for mennesker under opphold på rusinstitusjoner, i fengsler, dagsenter og ettervern. 

Hvem er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning, og er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og alle fylkeskommuner og kommuner. Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for ordningen og er underlagt Kulturdepartementet. Den kulturelle skolesekken finansieres hovedsakelig av overskuddsmidler (spillemidler) fra Norsk Tipping. Disse midlene fordeles av Kulturdepartementet.

Den kulturelle skolesekken i fylket har ansvar for det regionale tilbudet til skolene. Vi samarbeider med skolene og kommunene for å kunne gi det beste tilbudet til elevene. På lokalt nivå leverer alle kommuner et eget program i tillegg til programmet fra fylket. Noen kommuner leverer hele programmet fra Den kulturelle skolesekken selv, uavhengig av fylkeskommunen. Til sammen leverer vi kunst og- kulturopplevelser til ca. 200 000 barn og unge gjennom ca. 8000 arrangementer!  

Norges største arbeidsplass for kunstnere

Det er profesjonelle kunstnere og utøvere som reiser ut til skolene for Den kulturelle skolesekken. I Norge er Den kulturelle skolesekken den største arbeidsplassen for kunstnere, og mange utøvere er på turné i løpet av et skoleår. Hvert år kan kunstnere søke om oppdrag for Den kulturelle skolesekken gjennom en nasjonal søkeportal.

Les mer om programmet og tilbudet vårt

Er du kunstner og ønsker å bli utøver i Den kulturelle skolesekken, kan du sende inn forslag i den nasjonale søknadsportalen. Fristen er 1. oktober hvert år.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene

  • film
  • scenekunst
  • visuell kunst
  • litteratur
  • kulturarv
  • musikk