Fagområder og prosjekter

I tillegg til at vi gir støtte til næringsutviklingen gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører, deltar vi også aktivt i ulike prosjekter og samarbeid. Nedenfor finner du noen utvalgte fagområder og prosjekter vi er engasjert i. 

Forskning og nyskaping

  • Forregion i Viken
    FORREGION er et program som skal stimulere til økt samhandling og mer forskningsbasert innovasjon i arbeid- og næringsliv i Østfold, Akershus og Buskerud.

Grønne og blå næringer

Næringsrettet kompetanse

Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold

Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.

Næringsutvikling

Besøksnæring og reiseliv: