Starte og utvikle egen bedrift

Skal du starte eller videreutvikle egen bedrift og trenger veiledning? Det finnes mange muligheter for kurs og veiledning for deg som er eller ønsker å bli gründer gjennom våre samarbeidspartnere.

Etablererveilederne og gründermiljøene tilbyr i tillegg til kurs også gründerkafeer, mentorprogram, inkubatorprogram og andre aktiviteter. Flere av miljøene har kontorplasser for gründere.

Gründermiljøene i Østfold

Etableringstjenester

Ta kontakt med din kommune, næringsforeningen eller Innovasjon Norge

Østfold har mange bedriftsnettverk du kan få informasjon om via etablererveilederne. Ta også direkte kontakt med kommunene i det området du ønsker å etablere deg for å komme i kontakt med lokale rådgivere og næringsforeninger.

Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller drive virksomhet i Østfold med rådgivning, kompetanseheving og nettverksbygging, samt finansiering gjennom tilskudd og lån.

Ungt Entreprenørskap er en viktig bidragsyter inn i våre skoler. I samspill med skolene, næringslivet og andre aktører jobber de for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.