Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutvikling på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Effektivt folkehelsearbeid er en viktig forutsetning for å oppnå dette målet. 

Fylkeskommunens folkehelsearbeid skal fremme god helse og livskvalitet for alle innbyggere i fylket. Hovedfokus er å redusere sosial ulikhet, med barn og unge som en prioritert målgruppe.  

Oppvekstsvilkår, utdanning, inntekt, bolig, fritid, arbeid, arbeidsmiljø og sosial støtte har stor betydning for befolkningens livskvalitet og levekår. Det brede folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og nivåer. 
 

Til toppen