Oversikt over folkehelsa

Fylkeskommunen har etter folkehelseloven ansvar for å holde oversikt over helsetilstanden i befolkningen. På denne siden finner du våre viktigste ressurser i arbeidet med helseoversikt for fylket.

Se oversikt over folkehelsa

Folkehelseprofil

Her finner du folkehelseprofil for fylker og kommuner, utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI)

Oppvekstprofil

Her kan du finne oppvekstprofil for din kommune, utarbeidet av Folkehelseinstituttet

Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. 

Se nøkkelrapporter for hver kommune

Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021

I november 2021 svarte nærmere 109 000 innbyggere på Folkehelseundersøkelsen i Viken. Dette er en av de største folkehelseundersøkelsene som er gjort i Norge.

Innbyggere i Vikens 51 kommuner besvarte spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Det var Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet som gjennomførte undersøkelsen i tett dialog med kommunene.

Analyse, statistikk og kart

Her finner du fakta om fylket og kommunene, karttjenester og statistikkbank. 

Gå til analyse, statistikk og kart

Veileder fra Helsedirektoratet

Her finner du Helsedirektoratets nasjonale veileder til oversiktsarbeid. Denne er en del av Veileder til et systematisk folkehelsearbeid. 

Gå til Helsedirektoratets veileder for oversiktsarbeid