Internasjonale prosjekter

TREASoURcE

Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune skal sammen med 15 partnere fra syv nasjoner undersøke hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for overgangen til et mer sirkulært samfunn. Det er støttet av Horisont Europa. Les mer om TREASoURcE.

MODI

EU-prosjektet MODI skal teste selvkjørende tungtransport på strekningen Rotterdam – E6 Moss. Det er støttet av Horisont Europa. Les mer om MODI.

MOVE21

Målet med prosjektet er å bidra til at europeiske byer tar en ledende rolle for smarte nullutslippsløsninger i transportsektoren. Prosjektet er støttet av Horisont Europa. Les mer om MOVE21.