Veileder for medvirkning

Denne veilederen beskriver hvordan man kan legge til rette for reell medvirkning både generelt, og i regionale planer i Østfold fylkeskommune spesielt. 

Målet er at veilederen skal bidra til en helhetlig tilnærming til medvirkning i fylkeskommunen. 

Det er konkretisert syv prinsipper som skal bidra til å oppnå reell medvirkning. Med prinsippene følger det en forklarende tekst, og noen forslag til hvordan vi kan bruke prinsippene i planlegging- og gjennomføring av medvirkningsaktiviteter. 

Veilederen beskriver også metoder som støtter opp under prinsippene for medvirkning.  

Veilederen er for deg som har interesse for, eller involveres i medvirkningsprosesser.  

" - Klikk for stort bilde

1. Hva er medvirkning?

Om medvirkning i regionale planer og krav til medvirkningsprosesser.

Hva skal til for å sikre reell medvirkning i planprosesser?  

Les mer om medvirkning

" - Klikk for stort bilde

2. Syv prinsipper for god medvirkning 

Våre sju prinsipper for å sikre god og reell medvirkning i regionale planer med tilhørende beskrivelse av hva prinsippene betyr for hvordan vi planlegger medvirkningsaktiviteter. 

Les mer om prinsipper for medvirkning

3. Planlegge medvirkning 

Råd og praktiske ressurser for planleggingsfasen av medvirkningsaktiviteter.

Les mer om å planlegge medvirkning

" - Klikk for stort bilde

4. Gjennomføre medvirkning 

Hva bør vi tenke på når vi gjennomfører en medvirkningsaktivitet?  

Les mer om å gjennomføre medvirkning

" - Klikk for stort bilde

5. Dokumentasjon av medvirkning 

Hva dokumenterer vi fra en medvirkningsaktivitet, og hvordan dokumenterer vi innspillene.  

Les mer om å dokumentere medvirkning

" - Klikk for stort bilde

6. Metoder 

Metoder og teknikker for medvirkningsprosesser. Hvordan velge riktig metode for å oppnå det vi ønsker? 

Les mer om metoder og teknikker for medvirkning

7. Veiledere, ressurser og lover

Last ned sjekkliste og kjøreplan, og få oversikt over nyttige ressurser på området.

Gå til veiledere, ressurser og lover