Samtykke til å sende informasjon til Helsedirektoratet for å få autorisasjon

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon eller lisens.

Østfold fylkeskommune sender over lister til Helsedirektoratet med navn på kandidater som har fullført og bestått fagprøven i ulike helsefag. Før vi kan sende denne informasjonen til Helsedirektoratet, må du fylle ut et samtykkeskjema.

Fyll ut samtykkeskjema her

Hvis du ikke ønsker at Østfold fylkeskommune skal søke om autorisasjon for deg, må du selv sende en individuell autorisasjonssøknad, og saksbehandlingstiden er inntil 3 måneder.

Les mer på helsedirektoratet.no

Oversikt over fag der vi trenger samtykkeskjema

Elever, lærlinger, lærekandidater eller praksiskandidater på følgende fag må fylle ut samtykkeskjema:
Oversikt over fag der vi trenger samtykkeskjema
Fag Ansvarlig for autorisasjon
Helsefagarbeider Fylkeskommunen søker autorisasjon
Ambulansefagarbeider Fylkeskommunen søker autorisasjon
Helsefagarbeider - YSK-løp (dobbelt kompetanse elev) Skolen søker autorisasjon
Ortopediteknikkfaget Fylkeskommunen søker autorisasjon
Fotterapi Skolen søker autorisasjon
Helsesekretær Skolen søker autorisasjon
Apotektekniker Skolen søker autorisasjon
Tannhelsesekretær Skolen søker autorisasjon