Har du problemer med å betale for elev-PC-en din?

Da kan du få støtte fra fylkeskommunen. Har din husholdning lav inntekt, skal du ikke trenge å betale noe ved kjøp av en standard elev-PC.  

Slik gjør du 

  1. Ta kontakt med rådgivertjenesten ved skolen din, eller den skolen du har søkt på.  
  2. Dere gjennomfør en samtale.  
  3. Rådgivertjenesten vurderer saken. 

Hvis du er i målgruppen, sørger fylkeskommunen for at du kan bestille en standard-PC på vanlig måte – uten å måtte betale. 

Det kreves ingen dokumentasjon på at du er en del av en lavinntektshusholdning.  

Du kan også sende e-post til elevpc@viken.no og be om en vurdering fra rådgivertjenesten på den skolen du har søkt på eller går på. 

Mange elever kan bruke ordningen 

Sannsynligvis vil ordningen kunne gjelde for over 2000 elever som begynner på videregående skole i Viken høsten 2023. Dette på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå om hvor mange som er en del av en lavinntektshusholdning.