Retningslinjer for lån av skolelokaler

Denne retningslinjen er vedtatt for Viken fylkeskommune, og gjelder inntil videre for Østfold fylkeskommune. 

Fastsatt 15. desember 2022 av fylkestinget i Viken fylkeskommune i medhold av kommuneloven § 5-3 andre ledd.