Skolerute for videregående skoler i Østfold

Oversikt over ferier og fridager for de videregående skolene i Østfold fylkeskommune. 

Skolerute for 2024–25

 • August:
  19. august – Første skoledag. Sjekk din videregående skole for klokkeslettet skolen starter.
 • September/oktober:
  30. september til 4. oktober – Høstferie (uke 40)
 • November:
  15. november – Felles planleggingsdag for lærere
 • Desember:
  20. desember – Siste skoledag før jul
 • Januar:
  3. januar – Første skoledag etter jul
 • Februar:
  17. februar til 21. februar – Vinterferie (uke 8)
 • April:
  14. april til 22. april – Påskeferie og ekstra fridag 22. april
 • Mai:
  1. mai – Arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
  17. mai – Grunnlovsdag
  29. mai – Kristi himmelfartsdag
 • Juni:
  9. juni – 2. pinsedag
  20. juni – Siste skoledag

Total antall skoledager per år: 190

Skolerute

Skolerute for barne- og ungdomstrinnet

Leter du etter skolerute for barne- eller ungdomsskoler i Østfold? Sjekk din kommunes nettside for skolerute.

Videregående skoler i Østfold

Se oversikt over alle videregående skoler i Østfold

Lovverk

Skoleruta er en forskrift gitt med hjemmel i Opplæringslovens §3-2. 
Skoleruta for skoleåret 2024–25 ble vedtatt av fylkestinget i Viken fylkeskommune 23. juni 2022. Skoleruta for skoleårene 2025–26 og 2026–27 ble vedtatt av fylkestinget i Østfold fylkeskommune 19. juni 2024.