Foreldresamarbeid

Skolen skal sørge for samarbeid med foreldre og foresatte til elever under 18 år. Foreldresamarbeid skal bidra til elevens faglige og sosiale utvikling, og er også viktig for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer.

Foreldresamarbeidet kan fortsette også etter at eleven har fylt 18 år, hvis eleven gir samtykke til det. Den enkelte skole administrerer dette samtykket.

Se hvordan foresatte får tilgang til Visma InSchool (VIS)

Du som forelder/foresatt har rett til

  • ett foreldremøte på Vg1 og Vg2 i starten av opplæringsåret
  • én planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer første halvår på Vg1 og Vg2
  • informasjon om elevens fravær
  • varsel om fare for at det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og oppførsel
  • varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i orden og oppførsel
  • informasjon om elevers og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrifter
  • annen viktig informasjon om eleven som ikke er underlagt taushetsplikt

Elevene har rett til å være med i samtaler.