Fortrinnsrett, individuell behandling eller tilrettelegging

Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering 

Noen elever kan ha rett til å søke om fortrinn til inntak, eller om inntak på grunnlag av individuell vurdering. 

Søknadsfristen er 1. februar hvert år. 

Les mer om fortrinnsrett på vilbli.no eller om individuell vurdering på vilbli.no.

Tilmeldingsskjema – fortrinnsrett til videregående opplæring

Tilmeldingsskjemaet er åpnet fra 1. september til 1. oktober.

Tilmeldingsskjemaet brukes av avgivende ungdomsskoler til å forhåndsmelde hvilket utdanningsprogram 10. klassinger med fortrinnsrett mest sannsynlig kommer til å søke på.

Søkere med større fysiske tilretteleggingsbehov som krever bygningsmessige tilpasninger skal også tilmeldes til 1. oktober.

Tilmeldingsskjema – fortrinnsrett til videregående opplæringo