Nærskoler i Østfold

Du kan søke på alle de fylkeskommunale videregående skolene i Østfold, men du får ekstrapoeng for å søke din nærskole.

Hva er nærskoleordningen?

Inntaket til Vg1 for skoleåret 2024–25 følger en såkalt nærskoleordning. Det betyr at du fritt kan søke de utdanningsprogrammene og skolene du ønsker, men du vil bli prioritert til nærskolen din.

Nærskoleordningen gir ikke rett til inntak på en bestemt skole.

  • Nærskolen din blir valgt ut ifra postnummeret ditt.
  • Du får 100 ekstrapoeng for å søke din nærskole, såkalt nærskolepoeng.
  • Du kan ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram du ønsker å gå på.
  • Noen steder defineres nærskolene ut ifra reisevei eller søkerhistorikk*.

*Der det er så kort avstand mellom skolene at det er vanskelig å definere en nærskole, (2–3 kilometer), regnes skolene som en del av det samme nærskoleområdet. 

Finn din nærskole

Du kan finne ut hva som er din nærskole ved å skrive inn ditt postnummer eller søke etter postnummeret i nedtrekkslisten. Nedtrekkslisten er ikke fullstendig oppdatert etter oppdelingen av Viken fylkeskommune, og endringer vil forekomme. Den endelige oversikten legges ut i uke 1/2024. 

Noen postnummer har flere nærskoler tilknyttet ulike utdanningsprogrammer. Det betyr at du vil kunne få ekstrapoeng ved flere nærskoler tilknyttet ditt postnummer.

Utdanningsprogram og nærskolepoeng

  • Ti ordinære utdanningsprogrammer gir nærskolepoeng.
  • Fem utdanningsprogrammer gir ikke nærskolepoeng.

Søk om å bytte nærskole

Ved spesielle tilfeller kan du søke om å bytte det som regnes som din nærskole. Søknader blir vurdert etter strenge kriterier, og udokumenterte søknader blir avvist. 

Du kan søke om unntak fra ordningen dersom:

  • du har dokumenterte behov for å skifte miljø
  • du har mulighet for å utøve kultur og idrett på et særdeles høyt nivå (nasjonalt nivå)
  • det er en betydelig mer praktisk reisevei til en annen skole

Fristen for å sende søknad med dokumentasjon er 1. mars. Det gir ikke rett til inntak, men prioritering på lik linje med andre nærskolesøkere.

Send inn din søknad om bytte av nærskole via E-dialog