Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole)

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. 

Utdanningen bygger på enten yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram.

De ulike utdanningene har en varighet fra ett til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på skole eller som nettstudier.

På utdanning.no finner du nyttig informasjon om studier ved fagskole.