Statistikk for skole og opplæring

Her finner du tall og statistikk for skole og opplæring i Østfold fylkeskommune.  

Nøkkeltall for videregående opplæring

Nøkkeltall for de videregående skolene i Østfold, Akershus og Buskerud

Inntaksstatistikk for videregående opplæring og læreplass i Østfold

Inntaksstatistikken viser hvor mange elever som søker plass på de fylkeskommunale skolene i Østfold, og hvor mange som søker læreplass. Østfold fylkeskommune hadde den 1. mars 2024 mottatt 10 098 søknader. 

Statistikk fra tidligere Viken fylkeskommune er også presentert.

Inntaksstatistikk for videregående opplæring

Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Østfold og Viken viser karaktersnitt, andelen som fullfører og består og kartlegging av læringsmiljøet, skolemiljø og mobbing, elevdemokrati og medbestemmelse.