Priser på tannhelsetjenester

Her er en oversikt over priser som benyttes i den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold for betalende pasienter. 

Prisene for 19- og 24-åringer er inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider. For voksne vil eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider komme i tillegg til oppgitt pris.

Prisene legges til grunn ved vurdering av søknad om sosial støtte til tannbehandling.  

Priser på tannhelsetjenester fra 08.01.2024

Betaling 

Kontant betaling via bankterminal er gebyrfritt. Ved fakturering tilkommer et gebyr på 50 kroner.

Ikke møtt til timen

Gi beskjed til tannklinikken dersom du ikke kan komme til timen. Betalende pasienter som uteblir eller melder avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale for uteblitt time. Uteblir du fra timen uten avbestilling, blir du belastet med 940 kroner.

Kontakt din tannklinikk