Tannregulering (kjeveortopedi)

​Dersom du lurer på om det er behov for tannregulering, ta kontakt med tannklinikken. En tannlege eller tannpleier i den offentlige tannhelsetjenesten kan foreta en vurdering av behovet, og eventuelt henvise videre til en kjeveortoped (reguleringstannlege).

Når

Vanligvis blir kjeveortopedisk behandling hos barn og unge gjennomført når de permanente tennene er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. 

Behandlingsplan 

Før kjeveortopedisk behandling starter blir det utarbeidet en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag. 

Varighet

Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er vanligvis 1,5 til 2 år.  Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på tennenes bakside. Noen må også ha en avtagbar plate i tillegg. 

Pris

Barn og unge under 20 år kan ha rett til fra 40 til 100 prosent stønad til behandlingen, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. ​Behandling som bare har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad.

Kjeveortopeder har fri prissetting, og kan derfor ta mer betalt for behandlingen enn det stønaden dekker. Det betyr at pasientene må regne med å måtte betale noe av behandlingen selv, også de som har rett til 100 prosent stønad.

Egenandelen av behandlingskostnadene betales underveis etter forhåndsavtale. 

Finn din tannklinikk

Kontakt den tannklinikken som er nærmest der du bor